Apelul Mareşalului Antonescu către capii bisericilor din România

Slujitori ai tuturor bisericilor din România

Pe plan social la temelia statului pun familia.Pe plan spiritual pun credința.Am spus asta în scrisoarea de răspuns pe care mi-am îngăduit să o trimit Înalt Prea Sfinției Sale Patriarhul Nicodim,în calitatea mea de conducător responsabil de noua îndrumare a destinului neamului românesc,în aceste clipe grele ale istoriei lui.Găsesc de datoria me să mă întorc cu fața şi către voi,nu pentru a mă amesteca în atribuțiile conducătorilor voştri fireşti,ci pentru a-mi îndeplini față de voi şi de țară îndatoririle mele de armonizator al activității şi al îndatoririlor tuturor în cadrul statului.Numai în cadrul acestor concepții,vin astăzi în mijlocul vostru şi cu dragostea de prim credincios vă spun că : Biserica lui Cristos nu înseamnă numai ziduri,icoane,coruri,lumânări,clopote şi slujbe. Ea este dragoste,jertfă,milostenie,trudă şi curățenie sufletească.Oriunde trăieşte un suflet curat,acolo este un altar al lui Dumnezeu.Pentru ca biserica şi toate podoabele ei ca să primească harul ceresc,dacă vreți să adăpostească cu folos pe toți cei ce înalță rugăciuni,să îi facă să caute sprijin,şi genunchii lor odată ridicați de la pământ să îi poarte mai încrezători ca mai înainte,dați voi întâi Bisericii,tot ceea ce Mântuitorul a aşezat la temelia ei.Cunoaşteți mai bine ca mine în ce măsură cuvintele rugăciunilor voastre cuprind şi dezvăluie drept credincioşilor puterea sau slăbiciunea sufletului vostru.Dacă găndul vostru nu este cu totul dăruit lui Dumnezeu,dacă inima voastră nu se frământă cu adevărat pentru păcatele oamenilor,atunci şi zidurile Bisericilor sunt reci şi chipurile sfinților de pe icoane sunt crunte,şi clopotele sună spart şi lumânările par stinse.Faceți în aşa fel,încât oameni să simtă nevoia să meargă la Biserică şi să îşi dorească ca timpul de rugăciune petrecut în Biserică să fie o linişte sufletească.

Foto : Mareşalul Antonescu primind binecuvântarea Patriarhului Nicodim


Evanghelia Mântuitorului este faptă.Ea nu a fost scrisă ca să existe,ci pentru că a fost trăită.Viața lui Cristos,a fost supusă trudei legilor omeneşti,a acceptat pecetea pedepsei divine şi a luptat şi a murit pentru răscumpărarea păcatelor noastre.Aşa că numai din ea şi numai prin această Evanghelie a Mântuitorului să îndrumați viața credincioșilor.Ascultați sfaturile lor şi arătați-le că toate au fost trăite şi înfruntate de Cristos pentru răscumpărare păcatelor lor.Cel mai mic zbucium din viața oricăruia făceți-l să intre,să se regăsească şi să se aline prin Evanghelie.Şi veți vedea că rostul vieții nu le va mai fi străin,că durerile le vor primi şi suferi cu credința că o fac În biruința slavei cereşti.Învățați-i,în fiecare zi de sărbătoare,pe înțelesul tuturor,prin predici scurte şi înțelepte,Evanghelia.Învățați-i să asculte cu interes şi să folosească în faptele lor,din fiecare zi,tot ceea ce este scris în această Evanghelie a suferinței şi că această Evanghelie a fost scrisă numai din dragoste pentru oameni.Numai aşa vor învăța îndatoririle la care îi cheamă viața față de ei,față de familile lor şi față de semeni lor.Învățăturile Evanghelie să le desprindă din faptele voastre.De aceeea vă cer slujitori ai bisericii,ca în viața noastră cea de toate zilele :
Să fiți cei mai cinstiți.
Să fiți cei mai muncitori.
Să fiți cei mai iubitori.
Să fiți cei mai buni.
Să fiți cei mai drepți.
Să nu alergați niciodată după bani,fiindcă ei vă fac să alunecați pe panta păcatelor omeneşti.

Numai faceți politică în jurul altarelor !

Goniți politica din jurul altarelor,aşa cum a gonit Mântuitorul pe mânuitori de bani.Să o goniți şi pentru voi şi pentru toți credincioşi voştri.Politica a adus multă nenorocire peste România.Politica va învrăjbit pe toți,fiindcă la noi în țară politica,a înseamnat pândă.Să pândeşti un om ca să îl dai la o parte,un loc ca să îl ocupi pe care nu îl meriți,un lucru ca să ți-l însuşeşti cu orice preț şi prin orice mijloc,o situație ca să ajungi cât mai repede ca să te îmbogățeşti peste noapte.În România legionară sa terminat cu toate aceste obiceiuri.Nimeni din ziua de azi nu se va mai putea aşeza decât acolo unde meritul şi puterile îl vor impune prin selecție,nu prin interese de casă sau prin intrigă şi calomnie.Aceasta fiindcă nici în stat nu se poate instaura fără riscuri pentru toți,ordinea firească a vieții.Din această cauză,regimul legionar nu va fi unul politic.Singura politică pe care trebuie să o faceți este aceea a iubirii de neam şi a apărării drepturilor lor sfinte prin conştiință şi mai ales prin exemplul în toate şi față de toți.Am pornit de la icoane şi de la altare,să ne întoarcem la ele.Propăvăduiți şi răspândiți de acolo lumina care trebuie să întrețină nestinsă flacăra focului nostru sacru.Fără această încălzire continuă a sufletelor credincioşilor noştri,nici eu,nici nimeni altul,nu va putea îndruma acest blând şi înțelegător popor,pe căile binelui.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Procesul Mareşalului Ion Antonescu

Postări populare